Proizvodnja
kontaktnih sočiva

od 1993 godine

Najsavremenija personalizovana kontaktna sočiva na našem tržištu

Uspeh i primat koji postižemo u proizvodnji i primeni kontaktnih sočiva zasniva se na sledećim principima:

  • favorizovanje kliničkih aspekata
  • stalno ulaganje u razvoj, istraživanje i kliničko ispitivanje
  • kontinuirana saradnja sa vodećim svetskim proizvođačima iz oblasti 
kontaktologije
  • izražena senzibilnost prema potrebama i zahtevima pacijenata i 
specijalista
  • vrhunski materijali
  • vrhunska tehnologija i kontrola kvaliteta

OculoLens kontaktna sočiva

Mogućnosti izrade su praktično bez limita i u najkraćem mogućem roku uz visok stepen kontrole kvaliteta i optimizacije. Na bazi iskustva partnera iz inostranstva, kao i na bazi sopstvenog dugogodišnjeg iskustva uz saradnju sa timom inženjera i kontaktologa postignuta je maksimalna preciznost izrade i izuzetno visoka reproduktivnost.

Tehnologija

U našoj laboratoriji za proizvodnju kontaktnih sočiva koristimo savremenu, kompjuterizovanu proizvodnu opremu: četvoroosni potpuno kompjuterizovani strug (DAC) i drugu neophodnu prateću opremu za doradu i kontrolu vodećih svetskih proizvođača.

Materijali

Materijali koji se koriste u proizvodnji kontaktnih sočiva nabavljaju se kod najpoznatijih svetskih proizvođaca (Boston i Contamac) Na raspolaganju stoji veliki broj materijala da bi se zadovoljile optičke karakteristike i propustljivost za kiseonik po meri svakog oka.

Korišćenje vrhunskih materijala uz vrhunsku tehnološku obradu omogućava da krajnji proizvod u najvećoj meri odgovara prirodnom stanju oka, pruža maksimalnu oštrinu vida, štiti osetljive strukture oka i garantuje maksimalnu udobnost pri nošenju.

Materijal Proizvođač Dk Indeks
prelamanja
Tvrdoća
(Shore)
Boja
PMMA Contamac 0,2 1,491 91 siva
F2 Low Contamac 30 1,479 83 plava
F2 Mid Contamac 50 1,45 82 plava
F2 High Contamac 75 1,461 81 plava
OPTIMUM Classic Contamac 26 1,450 83 plava
OPTIMUM Comfort Contamac 65 1,437 79 plava
OPTIMUM Extra Contamac 100 1,431 75 plava
OPTIMUM Extreme Contamac 125 1,432 77 plava
Boston EO Boston 58 1,429 83 plava
Boston XO Boston 100 1,415 81 plava