O kompaniji
Opticus d.o.o.

Osnovne delatnosti Opticus d.o.o.

  • Proizvodnja dioptrijskih sočiva
  • Proizvodnja kontaktnih sočiva
  • Veleprodaja kontaktnih sočiva i sredstava za održavanje kontaktnih sočiva
  • Veleprodaja dioptrijskih sočiva
  • Veleprodaja dioptrijskih okvira
  • Veleprodaja oftalmoloških i optičarskih instrumenata i opreme
  • Veleprodaja lekova, medicinskih sredstava i dietetskih proizvoda
  • Oftalmološka dijagnostika, lečenje i hirurgija
  • Maloprodaja oftalmoloških proizvoda

Istorijat

1990 godina

Osnovano preduzeće Oculus Lens of Chicago za promet kontaktnih sočiva i sredstava za održavanje

1992 godina

Započeta medicinska delatnost – otvoren prvi kabinet u Knez Mihailovoj ulici

1993 godina

Započet projekat odobren od Ministarstva nauke o izradi RGP kontaktnih sočiva

1994 godina

Proizvedeno prvo gas propusno kontaktno sočivo sfernog dizajna sa tri krivine

1995 godina

Otvoren pogon proizvodnje
dioptrijskih sočiva na polu-automatskoj mašini

1998 godina

Proširena medicinska delatnost – osnovan Zavod za oftalmologiju Oculus

2002 godina

Odvojena proizvodna i prodajna delatnost pod imenom Opticus i medicinska delatnost pod imenom Oculus

2006 godina

Osnovana Specijalna bolnica za oftalmologiju Oculus sa celokupnom oftalmohirurgijom

2008 godina

Usvojena najsavremenija tehnologija Free form i coating proizvodnje dioptrijskih sočiva

2009 godina

Implementirana proizvodnja mekih kontaktnih sočiva na DAC mašini za izradu

2012 godina

Proizvodnja mekih kontaktnih sočiva proširena mekim toričnim sočivima

2014 godina

Proširen coating proces proizvodnje dioptrijskih sočiva dodavanjem 12 slojeva