OculoLens
kontaktna sočiva

OculoLens proizvodi

Rukovođeni činjenicom da svako oko zahteva specifičnu korekciju od 1993 počeli smo sopstvenu proizvodnju. OculoLens sočiva omogućavaju korekciju vida dece kao i očiju nestandardnih parametara i dioptrija

OculoLens GP
OculoLens GP
OculoLens RGP porodica

OculoLens RGP

Gas propusna kontaktna sočiva se koriste za korekciju svih refrakcionih anomalija. Ova sočiva svojom stabilnom površinom koriguju nepravilnu površinu rožnjače i tako koriguju vid. Daju kontinuirano jasan vid bez obzira na treptaj ili količinu suza u oku. Karakteriše ih lako rukovanje, održavanje i zamena na godišnjem nivou. Isporučuju se pojedinačno spakovana u plastičnoj ambalaži bez tečnosti.

RGP Ideal Aspheric

Namena

Koriste se u korekciji kratkovidosti, dalekovidosti, astigmatizma i početnih keratokonusa.

Opis

Asferična kontaktna sočiva koja po obliku svoje zadnje površine najviše odgovaraju obliku rožnjače. Sočiva imaju biasferični dizajn bez prelaznih zona, koji omogućava ravnomernu distribuciju suza, brzu adaptaciju i komfor tokom nošenja. Vrlo jednostavna za određivanje. Široka optička zona daje kontinuirano jasan vid.

Parametri

 • Materijal: Boston EO, Boston XO
 • Dk/t: 50/100 za -3.00D
 • Dizajn: Biaspheric
 • Bazna krivina: 6,80 – 9,00
 • Dijametar: 8,5 – 11.0 mm

Dostupne dioptrije

 • od +30.00D
 • do -30.00D na svakih 0.25D
RGP Spheric

Namena

Namenjena su za korekciju kratkovidosti (miopija) i dalekovidosti (hipermetropija) i astigmatizma do 2.75D.

Opis

Sočiva koja imaju klasični sferični dizajn i veliku mogućnost promene parametara u zavisnosti od parametara rožnjače. Sferična Oculolens RGP imaju trokrivinski dizajn (optička zona, sekundarna i periferna bazna krivina). Samim tim može se vrlo precizno odrediti sočivo koje naleže na rožnjaču bez nastanka njene deformacije.

Parametri

 • Materijal: Po izboru lekara
 • Dk/t: zavisi od izbora materijala
 • Dizajn: trokrivinski dizajn
 • Bazna krivina: 7.00 – 9.00
 • Dijametar: 7,0 – 10,50 mm

Dostupne dioptrije

 • od +25.00D
 • do -25.00D na svakih 0.25D
RGP Toric

Namena

Namenjena su za korekciju miopnog i hipermetropnog astigmatizma većeg od 3D.

Opis

Sočivo ima dve bazne krivine i široku optičku zonu, što omogućava dobru vidnu oštrinu. Zbog velike mogućnosti promene parametara baznih krivina i dijametra, može se postići dobra stabilnost sočiva i korigovati veliki stepen astigmatizma. Jednostavno za određivanje.

Parametri

 • Materijal: Po izboru lekara
 • Dk/t: zavisi od izbora materijala
 • Dizajn: zadnja torična krivina
 • Bazna krivina: 7,00 – 9,00 sa širokim korakom između dve baze
 • Dijametar: 8,50 – 10,00mm

Dostupne dioptrije

 • od +25.00D
 • do -25.00D na svakih 0.25D
RGP Cone

Namena

Sočiva koja se koriste kod uznapredovalih deformacija rožnjače po tipu prednjeg keratokonusa.

Opis

Mogućnost izrade više sekundarnih i perifernih baznih krivina. Precizni profilni dizajn ovog sočiva omogućava blagi prelaz između različitih zakrivljenosti sočiva, što dovodi do dobrog položaja i kod jako deformisanih rožnjača. Postiže se dobra oštrina vida  i očuvanje zdravlja istanjene rožnjače.

Parametri

 • Materijal: Po izboru lekara
 • Dk/t: zavisi od izbora materijala
 • Dizajn: višekrivinski
 • Bazna krivina: 5,60 – 7,50
 • Dijametar: 8,5 – 9,4 mm

Dostupne dioptrije

 • od +25.00D
 • do -25.00D na svakih 0.25D
OculoLens Soft
OculoLens Soft
OculoLens Soft porodica

OculoLens Soft

Rukovođeni činjenicom da je svako oko posebno i da zahteva individualni pristup korekcije vida proizveli smo pravo „personalizovano“ meko hidrogel sočivo. OculoLens Soft su godišnja sočiva sa preporukom zamene na 6 meseci. Širok opseg promene parametara, prevazilazi probleme vezane za masovnu proizvodnju. Isporučuju se pojedinačno spakovana u staklenoj ambalaži u sterilnom fiziološkom rastvoru.

Soft Spheric

Namena

Namenjena su za korekciju kratkovidosti (miopija) i dalekovidosti (hipermetropija).

Opis

Izrađuju se obradom na strugu. Zbog svog unikatnog načina izrade i mogućnosti promene svih parametara OculoLens Soft sočiva dozvoljavaju korekciju neograničenog broja pacijenata. Ne postoji ograničenje strmih/blagih rožnjača, različitog dijametra ili dioptrije.

Parametri

 • Materijal: Contaflex GM Advance
 • Sadržaj vode: 49% i 59% vode
 • Dizajn: Spheric
 • Bazna krivina: 7,80 – 9,50
 • Dijametar: 13,0 – 15,5mm

Dostupne dioptrije

 • od +25.00D 
 • do -25.00D na svakih 0.25D
Soft Toric

Namena

Namenjena su za korekciju miopnog i hipermetropnog astigmatizma većeg od 3D.

Opis

OculoLens Soft Toric su sočiva koja se proizvode na strugu. Imaju klasični zadnje-torični dizajn sa prizma balast stabilizacijom. Veliki opseg dostupnih parametara omogućava korekciju velikog astigmatizma, blagih/strmih i malih/velikih rožnjača.

Parametri

 • Materijal: Hidrogel materijali.
 • Sadržaj vode: 49% i 59% vode
 • Dizajn: Torik sa prizma balast stabilizacijom
 • Bazna krivina: 7,80 – 9,50
 • Dijametar: 13,0 – 15,5mm
 • Markeri: tačkica na 6h

Dostupne dioptrije

 • od +25.00DSph do -25.00DSph na svakih 0.25D
 • od -0.5DCyl do -6.0DCyl na svakih 0.25D
 • od 0 do 180 na svakih 10 stepeni
OculoLens PMMA
OculoLens PMMA
OculoLens PMMA porodica

OculoLens PMMA

Tvrda kontaktna sočiva su napravljena od klasičnih tvrdih (polymethyl-methacrylat) materijala koji uopšte ne propuštaju kiseonik ali daju odličnu vidnu oštrinu. Danas se primenjuju samo kod onih osoba koje ih nose godinama unazad bez problema. OculoLens PMMA sočiva po dijametru moraju biti manja od RGP sočiva da bi rožnjača dobijala dovoljno kiseonika. Isporučuju se pojedinačno spakovana u plastičnoj ambalaži bez tečnosti.

PMMA Spheric

Namena

Namenjena su za korekciju kratkovidosti (miopija) i dalekovidosti (hipermetropija) i astigmatizma do 2.75D.

Opis

Sočiva koja imaju klasični sferični dizajn i veliku mogućnost promene parametara u zavisnosti od rožnjače. Zbog manjeg dijametra sočiva imaju nešto manju optičku zonu.

Parametri

 • Materijal: Polymethyl-methacrylat
 • Dk/t: 0,2
 • Dizajn: trokrivnski dizajn
 • Bazna krivina: 7.00 – 9.00
 • Dijametar: 7,0 – 9,0 mm

Dostupne dioptrije

 • Od +25.00D
 • do -25.00D na svakih 0.25D
PMMA Toric

Namena

Namenjena su za korekciju miopnog i hipermetropnog astigmatizma većeg od 3D.

Opis

Sočivo ima dve bazne krivine, što omogućava dobru vidnu oštrinu. Zbog velike mogućnosti promene parametara baznih krivina i dijametra, može se postići dobra stabilnost sočiva i korigovati veliki stepen astigmatizma. Jednostavno za određivanje.

Parametri

 • Materijal: Polymethyl-methacrylat
 • Dk/t: 0,2
 • Dizajn: zadnja torična krivina
 • Bazna krivina: 7,00 – 9,00 sa širokim korakom između dve baze
 • Dijametar: 8,50 – 10,00mm

Dostupne dioptrije

 • od +25.00D
 • do -25.00D na svakih 0.25D
PMMA Cone

Namena

Sočiva koja se koriste kod uznapredovalih deformacija rožnjače po tipu prednjeg keratokonusa.

Opis

Mogućnost izrade više sekundarnih i perifernih baznih krivina. Precizni profilni dizajn ovog sočiva omogućava blagi prelaz između različitih zakrivljenosti sočiva, što dovodi do dobrog položaja i kod jako deformisanih rožnjača. Postiže se dobra oštrina vida  i očuvanje zdravlja istanjene rožnjače.

Parametri

 • Materijal: Polymethyl-methacrylat
 • Dk/t: 0,2
 • Dizajn: višekrivinski
 • Bazna krivina: 5,60 – 7,50
 • Dijametar: 8,5 – 9,4 mm

Dostupne dioptrije

 • od +25.00D
 • do -25.00D na svakih 0.25D