Veleprodaja
oftalmoloških aparata

Najsavremeniji aparati za unapređenje vašeg rada i dobrobit pacijenata

U našoj veleprodaji nudimo veliki broj najsavremenijih aparata svetski priznatih proizvođača namenjenih dijagnostici i lečenju različitih oftalmoloških bolesti:

 • refrakcionih anomalija
 • rožnjače
 • bolesti žute mrlje
 • glaukoma
 • dijabetičke retinopatije

Lightmed

Lightmed corp. je svetski priznati proizvođač i inovator na polju oftalmoloških lasera. U našoj ponudi nalazi se veliki broj laser fotokoagulatora, YAG i SLT lasera, kao i aparat za cross-linking rožnjače.

TruScan

Potpuno nova generacija laserskih tehnologija koja daje mnogo veće i sigurnije mogućnosti tretmana. Osim konvencionalnog kontinuiranog moda kod ovog lasera moguć je i sp-mode (sub treshold photocoagulation). Sp-mode omogućava maksimalni klinički učinak uz eliminaciju toplotnog oštećenja tkiva.

Prednosti:

 • Mogućnost tretmana u regionu makule
 • Fotokoagulacija je potpuno bezbolna za pacijenta
 • Smanjena mogućnost komplikacija nakon tretmana
 • Značajno smanjena destrukcija okolnog tkiva
 • Može se koristiti u ranim fazama bolesti da bi se sprečilo napredovanje promena
 • Stimuliranje RPE za bolju funkciju (smanjenje produkcije VEGF faktora)
 • Mogućnost kombinacije talasnih dužina na istom laseru
 • Mogućnost selekcije velikog broja automatskih šema pečata

Konfiguracije talasnih dužina

 • 532 zeleni/ 670 crveni
 • 577 žuti/ 670 crveni
 • 532 zeleni/ 810 infracrveni
 • 577 žuti/ 810 infracrveni

LightLas 532

Laser koji koristi zelenu 532nm talasnu dužinu. Najbolja absorpcija je na nivou melanina i hemoglobina.

Namena:

 • Proliferativna dijabetička retinopatija (PDP, DME)
 • Subretinalna neovaskularizacija (SRNV)
 • Ablacija retine
 • Okluzija retinalnih vena (CRVO, BRVO)

LightLas 577

Laser koji koristi žutu 577nm talasnu dužinu. Najbolja absorbcija je na nivou oksihemoglobina.

Namena:

 • Indikaciono polje kao i kod 532 nm
 • Mnogo bezbedniji u regionu blizu makule
 • Potrebna mnogo manja energija nego kod 532
 • Mnogo komforniji tretman za pacijenta

LightLas 810

Diodni laser koji koristi nevidljivu infracrvenu 810nm talasnu dužinu. Na retini ostavlja bledo sive pečate.

Namena:

 • Dobra penetracija kroz hemoragije i zamućenja CV-a
 • Dobra penetracija kroz skleru
 • Prematurna retinopatija (ROP)
 • Ciklofotokoagulacija (u lečenju glaukoma)

LightLas YAG

Koristi zrake talasne dužine 1064nm koji se koriste za fotodisrupciju tkiva.

Namena:

 • Disrupcija zadnje kapsule kod sekundarne katarakte
 • Zadnja membranotomija (pupilarna membrana)
 • Iridotomija (stvaranje ”rupica” na dužici)
 • Vitreoliza

LightLas SLT

U ovom laseru koristi se Q- Switch Yag laserski snop talasne dužine 532nm. Najbolja absorpcija je na nivou melaninskih (pigmentnih) ćelija.

Namena:

 • Glaukom otvorenog ugla
 • Pigmentni glaukom
 • Glaukom koji zahteva višestruku medikamentnu terapiju
 • Može se ponavljati više puta

LightLas SLT Deux

U jednom aparatu postoji konfiguracija dva lasera Yag lasera i SLT-a. Na taj način, menjajući talasnu dužinu sa istim aparatom može se lečiti više bolesti oka.

Namena:

 • Disrupcija zadnje kapsule kod sekundarne katarakte
 • Iridotomija (stvaranje ”rupica” na dužici)
 • Pigmentni glaukom
 • Glaukom koji zahteva višestruku medikamentnu terapiju

LightLink – CXL

Koristi ultraljubičasto svetlo talasne dužine 365nm. Postoji mogućnost personalizovane promene vremena, jačine i veličine tretirane površine.

Namena:

 • Keratokonus i druge ektatične bolesti rožnjače
 • Bulozna keratopatija
 • Kornealni stromalni ringovi
 • Upale rožnjače različitog uzroka

Heidelberg Engineering

Porodica Spectralis je sistem za snimanje očnog dna koji kombinuje lasersko snimanje sa OCT-om. Ova kombinacija omogućava TruTrack snimak koji je precizan do detalja merljivih u mikronima. Spectralis porodica uključuje više modela.

SPECTRALIS® Models: OCT HRA+OCT HRA
OCT Retina + +
Glaucoma + +
Anterior Segment opciono opciono
Nsite Analytics opciono opciono
Glaucoma Module Premium Edition opciono opciono
OCT2 Module (85,000 Hz) opciono opciono
Fundus Infrared Reflectance + + +
BluePeak opciono + +
MultiColor opciono opciono opciono
Widefield Panning Camera opciono + +
Widefield Imaging (Fundus & OCT) opciono opciono opciono
Angiography Fluorescein-Angiography + +
ICG-Angiography opciono opciono
Ultra-Widefield Angiography opciono opciono
OCT-Angiography* opciono opciono

Heidelberg Retinal Tomograph (HRT)

HRT postavlja standarde za analizu 3D strukturnih promena na očnom nervu. Ova mogućnost je dovela do izvanrednih prediktivnih kliničkih rezultata. Dokazana HRT-tehnologija otvorila je put za precizni pristup Dual-zračnom snimanju koji je bio postavka za proizvodnju Spectralis familije.

Rostock Corneal Modul

Rostock Corneal modul je in vivo konfokalni mikroskop koji omogućava snimanje i analizu svih slojeva rožnjače pojedinačno. Snimci mogu biti: pojedinačni (na dubini koja je od interesa), sekvencionalni (mnogostruki snimci napravljeni na dubini od 2mikrona) ili sekvencionalni film (pokazuje snimak in vivo).

Heidelberg Edge Perimeter (HEP)

HEP se izdvaja od tradicionalnih, standardnih automatizovanih perimetara nudeći novu koncepciju stimulansa koji preciznije cilja na „magnocellularni put“ (M-ćelije). Smatra se da je magnocelularni put osetljiviji na glaukomska oštećenja nego što je ”belo-na-belo” perimetrija.

Grand Seiko

Poznati japanski proizvođač oftalmoloških aparata koji se uglavnom koriste u dijagnostici refrakcionalnih anomalija oka, neophodnih u svakoj oftalmološkoj ordinaciji.

GR-3300K

Auto Kerato-Refractometer

GR-3500KA

Auto Kerato-Refractometer

WR-5100K

Binokularni Auto Refractometer

WAM-5500

Binokularni Auto Refractometer

GL7000

Auto Lensmeter

Kontakt

Adresa
Knez Mihailova 6/V
11000 Beograd, Srbija

Možete da nas kontaktirate radnim danima u periodu 08:00 – 16:00 na sledeće telefone

+381 11 26 39 982
+381 11 26 33 641

ili putem email adrese aparati@opticus.rs